Tilmeld Dig Her
Befalingsmands
uddannelse

BLIV BEFALINGSMAND

Befalingsmanduddannelsen er blevet opdateret og gjort bedre, kortere og mere fleksibel, så du lettere kan få uddannelsen til at harmonere med dit civile liv. Vi har også højnet kvaliteten i undervisningsmaterialet og skabt nye taktiske læringsvideoer til fjernstudier.

Som befalingsmand bliver du uddannet i at lede andre, og du bliver trænet i at træffe beslutninger under pres. Du bliver ansvarlig for din enheds daglige drift og får indflydelse på den operative opgaveløsning. Uddannelsen giver dig desuden mulighed for at stige i graderne og åbner for en række spændende specialer og ledelsesniveauer i Hjemmeværnet.

Se om det er noget for dig.

FLEKSIBEL UDDANNELSES - FORM

Den opdaterede befalingsmands-uddannelse, gældende fra 2017, består af fem moduler. To af de fem moduler er udelukkende baseret på online fjernundervisning, som skal tages hjemmefra.

Denne ændring har gjort uddannelsesvejen kortere og uddannelsen mere fleksibel og nemmere at gennemføre. Samtidig er uddannelsen blevet gjort enklere og mere målrettet mod de operative opgaver, og der er en større specialiseringsgrad for de forskellige enheder og funktioner.

Samlet er tilstedeværelsesdelen på befalingsmands-uddannelserne reduceret med 25-30 procent.

Se de forskellige uddannelsesforløb:

INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

Som befalingsmands skal du gennemføre en række spændende fag:

Ledelse

Læring om motivationsfaktorer, gruppedynamik, feedback, styringsværktøjer, autoritet mm..

Taktik & føring

Træning i gennemførelse af taktiske overvejelser, føring af enheder i kampeksercitser, standarder og indsættelsesmåder under både krig og fred.

Tjenestekendskab

Læring om hjemmeværnsbestemmelser, øvelsestilrettelæggelse og opbygning af et hjemmeværnsdistrikt.

OPTAGELSESKRAV TIL BEFALINGS-MANDSUDDANNELSERNE

Gruppeførerkursus

 • Lovpligtig uddannelse modul 1-4
 • Enhedsuddannelse 6001, 6002 og 6003
 • Sikkerhedsbefalingsmandskursus
  (kan tages ifm. gruppeførerkurset)

Næstkommanderende / deling-kursus

 • Videregående befalingsmandskursus eller Gruppeførerkursus

Delingsførerkursus

 • Videregående befalingsmandskursus eller Gruppeførerkursus
 • Instruktørkursus
 • Øvelsestilrettelæggelse
  (Fjernundervisning - kan tages ifm. delingsførerkurset)

Næstkommanderende / underafdeling-kursus

 • Videregående officerskursus, Delingsførerkursus eller Maritimt officerskursus
 • Militær Sikkerhedstjeneste

Chefkursus

 • Videregående officerskursus, Delingsførerkursus eller Maritimt officerskursus
 • Sikkerhedsgodkendelse: Hemmeligt
 • Militær Sikkerhedstjeneste

Har du det, der skal til?

 • Du skal have gennemført Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse (LPU) eller været tidligere værnepligtig for at ansøge om at blive befalingsmand.
 • Er du en del af enten Hærhjemmeværnet eller Flyverhjemmeværnet, skal du desuden have gennemført de respektive enhedsuddannelser.
 • Du skal have viljen og lysten til at lede andre mennesker og tage ansvar.
 • Du skal være i rimelig fysisk form. (For Hærhjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet betyder det, at du blandt andet skal kunne løbe 50 meter i skyttepåklædning, knæle ned og indtage liggende skydestilling).

 • Hærhjemmeværnet
 • Marinehjemmeværnet
 • Flyverhjemmeværnet

Dit udgangspunkt

1/4
1

Har du Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse (LPU) eller er du tidligere værnepligtig?

2

Har du gennemført din enhedsuddannelse (6001, 6002, 6003)

3

Er du i rimelig fysisk form (kan du løbe 50 meter i skyttepåklædning, knæle ned og indtage liggende skydestilling)?

Din motivation

2/4
4

Kan du se dig selv som din enheds leder?

5

Har du lyst til at have ansvaret for enhedens daglige drift?

6

Vil du hjælpe medlemmerne af din enhed med at udvikle sig fagligt og personligt?

7

Vil du være den, folk henvender sig til, når de er frustrerede eller har problemer?

8

Er du god til at bringe andres kompetencer i spil?

Dit udgangspunkt

1/4
1

Har du Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse (LPU) eller er du tidligere værnepligtig?

2

Er du i rimelig fysisk form (kan du løbe 50 meter i skyttepåklædning, knæle ned og indtage liggende skydestilling)?

Din motivation

2/4
3

Kan du se dig selv som din enheds leder?

4

Har du lyst til at have ansvaret for enhedens daglige drift?

5

Vil du hjælpe medlemmerne af din enhed med at udvikle sig fagligt og personligt?

6

Vil du være den, folk henvender sig til, når de er frustrerede eller har problemer?

7

Er du god til at bringe andres kompetencer i spil?

Dit udgangspunkt

1/4
1

Har du Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse (LPU) eller er du tidligere værnepligtig?

2

Har du gennemført din enhedsuddannelse (6001, 6002, 6003)

3

Er du i rimelig fysisk form (kan du løbe 50 meter i skyttepåklædning, knæle ned og indtage liggende skydestilling)?

Din motivation

2/4
4

Kan du se dig selv som din enheds leder?

5

Har du lyst til at have ansvaret for enhedens daglige drift?

6

Vil du hjælpe medlemmerne af din enhed med at udvikle sig fagligt og personligt?

7

Vil du være den, folk henvender sig til, når de er frustrerede eller har problemer?

8

Er du god til at bringe andres kompetencer i spil?